You are currently viewing Czy warto stawiać wiaty śmietnikowe?

Czy warto stawiać wiaty śmietnikowe?

Wiata śmietnikowa to element małej architektury. Zamykane na klucz altany coraz częściej znajdują zastosowanie w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Zmniejszają poziom zaśmiecenia terenu i pozwalają unikać sytuacji, w których silny wiatr wywiewa śmieci z kontenerów i przenosi je na duże odległości. Zamknięcie kontenerów w altance śmieciowej ogranicza dostęp do nich osobom niepowołanym, co również wpływa dodatnio na stan posesji. Mimo ogromnej popularności budowa wiaty śmietnikowej w dalszym ciągu nie jest obowiązkowa, a decyzja o inwestycji zależy od właściciela gruntu lub zarządu nieruchomości. Czy w takim razie warto stawiać wiaty śmietnikowe?

Wiata śmietnikowa: Zalety i wady

Jak już wspomnieliśmy altana śmietnikowa jest elementem małej architektury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jej budowa nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia (z pewnymi wyjątkami). Oznacza to, że z realizacja inwestycji obarczona jest minimalnymi formalnościami, a co za tym idzie może przebiec szybko i sprawnie.

Montaż wiaty śmietnikowej na działce ma wiele zalet. Jedną z głównych jest poprawa estetyki krajobrazu. Wiata skutecznie maskuje miejsce składowania odpadów i zapobiega ich przypadkowemu przemieszczaniu się. Dodatkowo wydzielenie dedykowanej przestrzeni na przechowywanie śmieci sprzyja ich segregacji. Na tym zalety wiaty śmietnikowej się jednak nie kończą.

Odpady, w szczególności odpady bio i zmieszane, a także pojemniki i opakowania po produktach spożywczych przejawiają tendencje do psucia się i emitowania przykrego zapachu. Osłona śmieci przed czynnikami atmosferycznymi pomaga w utrzymaniu śmietnika w czystości. Altanka stanowi również dodatkową ochronę przed insektami i zwierzętami.

A jakie są wady wiat śmietnikowych?

Czystość, estetyka, ochrona pojemników przed osobami niepożądanymi i zwierzętami… – wydawać by się mogło, że budowa wiaty śmietnikowej wiąże się z samymi zaletami. Jak to wygląda w praktyce?

Jednym z mankamentów towarzyszących realizacji inwestycji jest konieczność wydzielenia na posesji miejsca, które stanie się stałym miejscem składowania odpadów. Miejsce to musi być wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych. W przypadku niewielkich posesji zachowanie wszystkich wytycznych i budowa wystarczająco pojemnej wiaty śmietnikowej może być problematyczne. Kolejnym minusem są koszty. Budowa wiaty wiąże się z koniecznością zainwestowania środków finansowych.

Rodzaje wiat śmietnikowych: Jaką wybrać?

Dodatkowym problemem przy realizacji inwestycji jest konieczność podjęcia decyzji w zakresie wyboru rodzaju wiaty. Na rynku dostępnych jest kilka typów. Wyróżnia się je ze względu na materiał, z którego są zbudowane. Są to wiaty drewniane, stalowe i murowane. Wiaty drewniane wyróżniają się niezwykłą estetyką, ale wymagają kosztownych i czasochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych. Wiaty murowane zapewniają wieloletnią praktycznie bezobsługową eksploatację, jednak ich budowa jest czasochłonna i kosztowna. Z tego też powodu największym zainteresowaniem inwestorów w ostatnim czasie cieszą się wiaty stalowe, które łączą w sobie walory estetyczne i funkcjonalne, jednocześnie zapewniając trwałość i odporność na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych.