Przed montażem garażu klient we własnym zakresie powinien zadbać o przygotowanie podłoża pod garaż

Teren pod garaż blaszany powinien być wypoziomowany i równy. Zalecane jest zrobienie wylewki betonowej powiększonej o ok. 10-15 cm od wymiarów garażu. Dopuszczalne jest również wylanie fundamentu wzdłuż obrysu garażu lub stóp betonowych. Można także ułożyć płyty chodnikowe w narożnikach garażu. Należy pamiętać aby dopasować liczbę stóp/bloczków do wymiarów garażu, min. 4 w narożnikach a w przypadku większych konstrukcji również pośrodku każdej ze ścian.

Wylane stopy betonowe lub ułożone bloczki
Fundament
Fundament
Wylewka
Wylewka betonowa

Po zakończonym montażu należy zamocować garaż do podłoża. Kotwiczenie należy wykonać we własnym zakresie jednak za dodatkową dopłatą można zlecić tę usługę ekipie montującej. Chęć zamówienia takiej usługi należy zgłosić przed planowanym montażem. Kotwiczenie wykonane przez ekipę montującą ma charekter tymczasowy i wykonywane jest z pominięciem norm budowlnych obowiązujących w tym zakresie dlatego po zakończonym montażu należy zlecić taką usługę profosjonalnej firmie budowlanej.