Regulamin sklepu internetowego ultom-garaze.pl

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.ultom-garaze.pl, Ultom Spółka z o. o., ul. Żwirki i Wigury 10, 32-400 Myślenice.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Produkty prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań dotyczące tego aby prezentowane na stronie internetowej informacje dotyczące prezentowanych produktów były zgodne z danymi katalogowymi producentów, jednak sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów na stronie.

§1 Ceny i oferta

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową , towarów prezentowanych w sklepie w chwili składania Zamówienia, a w szczególności konstrukcji stalowych, i kojców dla psów
 2. Wszystkie oferowane produkty są nowe i oryginalne.
 3. Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena towaru w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji do czasu dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. Wszystkie ceny na stronach www.ultom-garaze.pl, podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 4. W przypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji warunków sprzedaży z wyjątkiem produktów objętych promocją.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego www.ultom-garaze.pl/sklep, e-mailem ultom.garaze@gmail.com, telefonicznie +48 536 500 301 lub u Przedstawiciela Regionalnego (telefony dostępne na stronie www.ultom-garaze.pl/kontakt).
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej mu formy płatności, formy dostarczenia przesyłki oraz podać prawdziwe dane teleadresowe – jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod adresem ultom.garaze@gmail.com. Natomiast przystąpienie do realizacji zamówień złożonych poza godzinami pracy sklepu (po godz. 16:00) nastąpi w następnym dniu roboczym. Telefonicznie zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 5. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep internetowy po otrzymaniu zamówienia przystępuje do jego weryfikacji a następnie informuje Klienta, najpóźniej w terminie 5 pełnych dni roboczych, od chwili złożenia zamówienia o przyjęciu go do realizacji, chyba że realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sklep internetowy informuje Klienta w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, o przyczynach z powodu których zamówienie nie może zostać zrealizowane oraz może zaproponować zmiany w zakresie realizacji zamówienia.
 6. Brak akceptacji przez Klienta przedstawionych przez Sklep internetowych warunków realizacji zamówienia jest jednoznaczny także z anulowaniem pierwotnego zamówienia złożonego przez Klienta.
 7. Zamówienia złożone na odrębnym zgłoszeniu traktowane będą jako odrębne zamówienia.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 9. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań aby dostępność towarów na stronach w każdym momencie odzwierciedlała stan faktyczny. Jednak z powodu sezonowości asortymentu i dużej dynamiki sprzedaży nie jest to zawsze możliwe. Ewentualna niedostępność towaru, który podczas składania zamówienia był dostępny, może mieć miejsce gdy zamawiany towar został wyprzedany z magazynów w okresie pomiędzy aktualizacjami informacji o jego dostępności. Dostępny podczas zamówienia towar w magazynie sklepu może okazać się niedostępny gdy w krótkim okresie czasu wpłynie więcej zamówień niż aktualny stan magazynowy. W tym wypadku zamówienia będą realizowane wg kolejności ich wpływania.
 10. W przypadku chwilowego braku towaru pracownik sklepu informuje Klienta o możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji zamówienia lub skorzystania w zamian z innej oferty produktowej.
 11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji zaproponowanej przez Sklep internetowy (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania), a jeżeli nie zgadza się na realizację zamówienia na zaproponowanych przez Sklep internetowy warunkach – wówczas jest to jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.
 12. Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie sklepu jako promocja lub wyprzedaż realizowane są wg kolejności, aż do chwili wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.
 13. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało zrealizowane.
 14. Zamówione towary można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostaną one doręczone w sposób, który został wybrany podczas składania zamówienia. Koszty dostarczenia Klientowi zamówionych przez niego produktów obciążają Klienta.
 15. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu trwa do 7 dni roboczych od czasu jego otrzymania, plus czas doręczenia.

§3 Wysyłka i zapłata

 1. Należność za zamówiony towar Klient może uregulować przelewem elektronicznym – przedpłata na konto (wszystkie produkty) lub gotówką za pobraniem po zakończonym montażu. Wybór należy do kupującego (następuje to podczas składania zamówienia).
 2. W przypadku płatności kartą płatniczą zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie autoryzacji transakcji, natomiast przy przelewie w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sklepu internetowego.
 3. W przypadku gdy klient wybierze płatność elektroniczną a zamówiony produkt będzie niedostępny na stanie magazynowym – wtedy pracownik sklepu informuje Klienta o zaistniałej sytuacji a Klient podejmuje decyzje: czeka aż produkt będzie dostępny lub rezygnuje z zamówienia. W przypadku rezygnacji  wpłacona kwota w całości zostanie odesłana na numer konta podany przez Klienta.
 4. Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez firmę, świadczącą na rzecz sklepu usługi polegające na dostarczaniu przesyłek, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
 6. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący. Koszt wysyłki uwidoczniony jest na stronie Sklepu internetowego.
 7. Do każdego sprzedanego towaru standardowo dołączana jest faktura VAT, która jest dowodem zakupu w sklepie internetowym .
 8. Faktura VAT wystawiana jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. W przypadku realizacji części zamówienia (brak dostępności części zamówionych towarów) faktura VAT wystawiona jest po uzgodnieniu z Klientem zakresu realizacji niekompletnego zamówienia.

§4 Zwrot towaru

 1. Kupujący mający może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w sklepie internetowym ultom-garaze.pl bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeśli chodzi o umowy wymienione w 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 3. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument wysłał informację o wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność, w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 7 poniżej.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Ponadto, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, nie jest on zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni, liczonymi od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia osobiście w siedzibie spółki ULTOM sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 10, 32-400 Myślenice, względnie poprzez odesłanie go na powyższy adres.
 7. Koszty zwrotu towaru po odstąpieniu przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§5 Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta.
 2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.
 3. Treść Gwarancji i obowiązki Gwaranta wynikają z dokumentu gwarancyjnego.
 4. Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.
 5. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie:
  1.  listem zwykłym lub poleconym na adres sprzedawcy: Ultom sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 10, 32-400 Myślenice, Polska
  2. droga mailową ultom.garaze@gmail.com

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Każdy klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie do wysyłania zamówionego towaru, nie są i nie będą w żaden sposób obrabiane, udostępniane lub wykorzystywane do działań marketingowych.
 3. Wszelkie spory strony będą rozstrzygać polubownie lub poddadzą rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.14