You are currently viewing W jakiej odległości blaszak od granicy?

W jakiej odległości blaszak od granicy?

Osoby decydujące się na garaż blaszany często chcą go postawić maksymalnie w rogu swojej działki. Jednak przepisy nie zawsze na to pozwalają. Dowiedz się co mówią przepisy na temat odległości w jakiej można postawić garaż blaszany od granicy działki.

Wyjaśniamy, gdzie można postawić blaszany garaż na swojej działce i jakie odległości należy zachować od granicy w konkretnych przypadkach. Pamiętaj o tym, aby uniknąć w przyszłości kłopotów. W niektórych przypadkach odległości od granicy działki mogą być regulowane miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Garaż na działce – przepisy

Co mówią przepisy o odległości od krawędzi działki w jakiej mogą stać budowle takie jak garaż blaszany? Przepisy nakazują zachowanie odległości od krawędzi działki:

  • 4 metry, jeżeli jest to ściana z drzwiami lub oknami;
  • 3 metry, jeżeli ściana nie posiada okien ani drzwi.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tych zasad. W niektórych miejscach plan zagospodarowania dopuszcza postawienie takiego garażu w odległości 1,5 metra od granicy lub nawet przylegająco do granicy działki. Wtedy jednak garaż nie może być dłuższy niż 6,5 metra oraz wyższy niż 3 metry. Aby mógł stać 1,5 metra od granicy działki to nie może być do niej zwrócony ścianą z drzwiami lub oknami. Sytuacja, w której garaż przylega do krawędzi działki jest możliwa tylko, jeśli na sąsiedniej działce jest ślepa ściana przylegająca do granicy. Obie te wersje odstępstwa mogą zostać również wykorzystane, jeśli posiadana przez Ciebie działka ma mniej niż 16 metrów szerokości. Sprawdź zatem wymiary swojej działki, jej otoczenie oraz miejscowy plan zagospodarowania zanim wybierzesz miejsce na swój garaż blaszany.  

Garaż na działce przylegającej do ulicy

Jeżeli Twoja działka przylega do drogi to obowiązują limity odległości w jakiej można postawić garaż blaszany. Są to kolejno wartości dla terenu niezabudowanego i zabudowanego:

  • autostrada – 50 metrów / 30 metrów;
  • droga ekspresowa – 40 metrów / 20 metrów;
  • droga krajowa – 25 metrów / 10 metrów;
  • droga wojewódzka / powiatowa – 20 metrów / 8 metrów;
  • droga gminna – 15 metrów / 6 metrów. 

Garaż blaszany niezgodny z przepisami

Jeżeli naruszysz podane powyżej przepisy to Twój garaż blaszany zostanie uznany za samowolę budowlaną. W tej sytuacji nadzór budowlany przeprowadzi odpowiednie postępowanie administracyjne i wyda nakaz rozbiórki takiego obiektu. Dlatego konieczne jest zachowanie wymaganych odległości od granicy działki i ścisłe przestrzeganie tych wytycznych. Stawiając własny garaż blaszany pamiętaj więc o tych przepisach.

Należy pamiętać o kilku istotnych aspektach takiego przedsięwzięcia. Po pierwsze o przepisach, które mówią jak blisko granicy działki możesz postawić taki obiekt. Po drugie o miejscowym planie zagospodarowania, który może regulować kwestie związane z taką inwestycją.