You are currently viewing Procedura budowy wiaty śmietnikowej

Procedura budowy wiaty śmietnikowej

Wiata śmietnikowa pozwala na zabezpieczenie kontenerów przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych i jednoczesne uniknięcie bałaganu, jaki powodują wywiewane ze śmietników śmieci. Dzięki temu teren wygląda schludnie, a my oszczędzamy środki poświęcane na jego regularne sprzątanie. Wiata śmietnikowa to element małej architektury, który doskonale sprawdza się zarówno w przypadku zabudowy wielorodzinnej, jak i prywatnych posesji. Budowę wiaty śmietnikowej warto również rozważyć na terenie firmy. O czym należy pamiętać przygotowując się do finalizacji inwestycji?

Pozwolenie czy zgłoszenie? Wiata śmietnikowa w obliczu nowych przepisów prawa budowlanego

Jak już wcześniej wspomnieliśmy wiata śmietnikowa jest elementem małej architektury. Aktualne przepisy nie nakładają na inwestorów obowiązku uzyskania pozwolenia na jej budowę. To dobra wiadomość, ponieważ uzyskanie pozwolenia na budowę jest czasochłonne i wymaga dopełnienia licznych formalności. A czy budowa wiaty śmietnikowej wymaga zgłoszenia do urzędu odpowiedniego ze względu na położenie działki?

Z pominięciem kilku wyjątków budowa wiaty nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia w urzędzie. Kiedy natomiast chęć wzniesienia wiaty śmietnikowej należy zgłosić? Kwestią podstawową jest w tym przypadku metraż altany. Zabudowa nie może przekraczać 35m2, a maksymalna liczba tego typu obiektów na każde 500m2 działki powinna wynosić 2. W przypadku działki z budynkiem mieszkalnym oraz działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową powierzchnia maksymalna wiaty śmietnikowej może wynosić do 50m2. Na każde 1000m2 działki mogą przypadać 2 takie obiekty. Po przekroczeniu wskazanych powyżej wartości chęć budowy altany śmietnikowej należy zgłosić. W praktyce, w przypadku zabudowy jednorodzinnej wiatę śmietnikową w zdecydowanej większości przypadków możemy wybudować bez zgłoszenia.

Wiata śmietnikowa o budynek mieszkalny: Jaka powinna być odległość między tymi obiektami?

Inwestorzy planujący budowę wiaty śmietnikowej na działce z budynkiem mieszkalnym często zastanawiają się, w którym miejscu ją zlokalizować. W praktyce preferencje inwestora okazują się mieć znaczenie drugorzędne. Lokalizacja wiaty powinna bowiem spełniać wytyczne Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych. Co to oznacza?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wiata śmietnikowa nie może być usytułowana w odległości bliższej niż 10m od okien i drzwi budynków mieszkalnych z pomieszczeniami dla ludzi. Dotyczy to także miejsc rekreacji i boisk sportowych. Na tym jednak wytyczne się nie kończą. Przy planowaniu rozmieszczenia wiaty śmietnikowej na posesji należy pamiętać o wymogu zachowania maksymalnej odległości 80 m między wiatą a najdalej położonym wejściem do budynku wielorodzinnego, użyteczności publicznej albo zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem obiektów na terenie zamkniętym.

Wiata śmietnikowa a sąsiad: W jakiej odległości od granicy działki można ustawić wiatę śmietnikową?

Wydawać by się mogło, że najlepszym miejscem na budowę wiaty śmietnikowej jest niezagospodarowana przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie płotu. Pod względami praktycznymi takie usytuowanie wiaty z pewnością byłoby bardzo dogodne, a co na to prawo budowlane?

Także tutaj musimy pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości. Odległość wiaty od granicy sąsiedniej działki jest dokładnie określona i powinna wynosić nie mniej niż 3 m. Wyjątek stanowi sytuacja, w której sąsiadujące wiaty stykają się ze sobą.