Před instalací garáže je v zájmu zákazníka vyhotovit vhodný podklad

Plocha pro plechovou garáž by měla být vyrovnána a zpevněná. Doporučuje se vytvořit betonový potěr zvětšený o cca 10-15 cm od rozměrů garáže. Je také přípustné nalít základ podél obrysu garáže nebo betonových nohou. Můžete také položit dlažební desky v rozích garáže.

Nezapomeňte upravit počet stop / bloků na rozměry garáže, min. 4 v rozích a v případě větších konstrukcí také uprostřed každé ze stěn,  v případě větších rozměru pak s doplněním betonových patek na délce a hloubce.

01p
Betonové patky
02p
Betonový obvodový pas ( ztracené bednění)
03p
Betonová deska

Po dokončení montáže je nutné garáž ukotvit k podloží. Ukotvení by mělo být provedeno individuálně, ale za příplatek můžete tuto službu outsourcovat montážnímu týmu. Přání objednat tuto službu by mělo být hlášeno před plánovanou montáží. Kotvení provedené montážním týmem má dočasný charakter a je prováděno bez stavebních norem, proto po dokončení montáže by měla být taková služba zadána profesionální stavební firmě.